För forskare

För forskare

Vid frågor som rör forskningsändamål kontaktas registerhållare Anders Lindblad, anders.lindblad@vgregion.se


Ta kontakt med registerhållaren redan vid planering av forskningsprojekt för avstämning av variabler, tidsperioder och datatillgång m.m


Länk till ansökningsformulär, avser ansökan om uppgifter från CF-registret för forskningsändamål. 


Länk till variabellistan i CF-registret.