Kontakt

Kontakt

Registerhållare

Anders Lindblad

anders.lindblad@vgregion.se

Göteborg CF-center

Registerhållaren är den som kontaktas för eventuella forskningssamarbeten. 

Registrets styrgrupp


I CF-registrets styrgrupp ingår representanter från Sveriges fyra CF-centrer samt representanter från patientföreningen Riksförbundet Cystisk Fibros. Styrgruppens uppgift är att driva och utveckla registret, samt ta ställning till forskningsansökningar gällande registrets data.

 • Anders Lindblad, Docent, Överläkare, Registerhållare, Göteborg CF-center, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Barnläkare


 • Isabelle de Monestrol, Medicine doktor, Överläkare, Stockholm CF-center, Karolinska universitetssjukhuset, Barnläkare


 • Lena Hjelte, Professor, Överläkare, Stockholm CF-center, Karolinska universitetssjukhuset, Barnläkare


 • Marita Gilljam, Docent, Överläkare, Göteborg CF-center, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Lungläkare


 • Lennart Hansson, Medicine doktor, Överläkare, Lund CF-center, Skånes universitetssjukhus, Lungläkare


 • Christina Krantz, Doktorand, Biträdande överläkare, Uppsala CF-center, Akademiska sjukhuset, Barnläkare


 • Christine Hansen, Medicine doktor, Överläkare, Lunds CF-center, Skånes Universitetssjukhus, Barnläkare


 • Petrea Ericson, Medicine doktor, Överläkare, Göteborg CF-center, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Lungläkare


 • Mary Kämpe, Medicine doktor, Överläkare, Uppsala CF-center, Akademiska sjukhuset, Lungläkare


 • Ulrika Öhman, Överläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå


 • Pernilla Neglén, Forskningssjuksköterska, Lund CF-center, Skånes universitetssjukhus


 • Kristina Nilsson, Fil mag, leg dietist med specialistkompetens lungmedicin, inriktning cystisk fibros, Stockholm CF-center, Karolinska universitetssjukhuset


 • Lena Backström Eriksson, Medicine doktor, leg. psykolog, Stockholm CF-center, Karolinska universitetssjukhuset 


 • Ulrika Dennersten Kvist, M.Sc., leg. sjukgymnast, Lund CF-center, Skånes universitetssjukhus


 •  Anna Hedborg, M.Sc., Specialist sjukgymnast, Stockholm CF-center, Karolinska universitetssjukhuset


 • Eleonora Falk, Fil. mag., kurator/socionom, Stockholm CF-center, Karolinska universitetssjukhusetPatientrepresentanter


 • Andreas Jarblad, Riksförbundet för Cystisk Fibros (RfCF), CF-patient


 • Ulrika Sterky, Riksförbundet för Cystisk Fibros (RfCF), CF-förälder